1 em học sinh có tên Trần Văn Vũ 2004 nhà nghèo đã chơi lô đề tài xỉu nợ xấu lên đến 50tr và k dóm báo cho gia đình vã đã quyết định nhẩy cầu để chấm dứt đời trai trẻ sau khi  nhẩy cầu em Vũ tức Trần Văn Vũ đã ghi lại những tâm thư cuối cùng là nợ của em Vĩ tức "Nguyễn Chí Vĩ" là 100k , nếu e Vũ có đầu thai thì nhất định sẽ trả cho Em Vĩ tức " Nguyễn Chí Vĩ " mong em Vũ siêu thoát