Võ Viết Khoa chàng trai gây sự nhưng sợ bị khóa Facebook, vụ việc vào hôm đẹp trời, không mây, không mưa, ánh nắng ấm áp thì bỗng nhiên người bị chửi là Trịnh Bá Định 1 tay chơi Trick không nổi tiếng, nhưng trình độ của anh ấy là thượng thừa, hôm đó Định đang lướt facebook thì thấy Khoa, Định kết bạn, nhưng Khoa không add, lúc đó Khoa liền suy nghĩ, * Toang rồi Trick kết bạn mình ko kết bạn mình bị mất fb mất * thế Khoa liền ib Định để chửi vì gửi kết bạn cho mình. ( Hình ảnh fb Khoa ) Sau khi chửi xong Định dọa dame ( rip ) Fb Khoa lúc này Khoa đã sợ đến xanh mặt, liền khóa wall lại, để ko bị dame, lúc này Định ib Khoa kêu mở wall Khoa không mở vì nếu mở sẽ bị dame Fb, rồi cả 2 chửi nhau và cuối cùng Khoa sợ và không dám mở Fb. !! Lưu Ý : Tết rồi hãy nói chuyện bình thường, đừng đánh đấm nhau làm gì, nếu có hãy nhẹ tay, đừng ở trên mạng giang hồ mõm ra ngoài thì xin tha, HÃY CƯ XỬ VĂN MINH ! ( Fb của Định )

Võ Viết Khoa chàng trai gây sự nhưng sợ bị khóa Facebook, vụ việc vào hôm đẹp trời, không mây, không mưa, ánh nắng ấm áp thì bỗng nhiên người bị chửi là Trịnh Bá Định 1 tay chơi Trick không nổi tiếng, nhưng trình độ của anh ấy là thượng thừa, hôm đó Định đang lướt facebook thì thấy Khoa, Định kết bạn, nhưng Khoa không add, lúc đó Khoa liền suy nghĩ, * Toang rồi Trick kết bạn mình ko kết bạn mình bị mất fb mất * thế Khoa liền ib Định để chửi vì gửi kết bạn cho mình. ( Hình ảnh fb Khoa )

Sau khi chửi xong Định dọa dame ( rip ) Fb Khoa lúc này Khoa đã sợ đến xanh mặt, liền khóa wall lại, để ko bị dame, lúc này Định ib Khoa kêu mở wall Khoa không mở vì nếu mở sẽ bị dame Fb, rồi cả 2 chửi nhau và cuối cùng Khoa sợ và không dám mở Fb.
!! Lưu Ý : Tết rồi hãy nói chuyện bình thường, đừng đánh đấm nhau làm gì, nếu có hãy nhẹ tay, đừng ở trên mạng giang hồ mõm ra ngoài thì xin tha, HÃY CƯ XỬ VĂN MINH ! ( Fb của Định )