Bắt đầu với con đường Lập Trình còn mới mẻ nhưng Phạm Nguyên đã thành công với mảng này và có nhiều sản phẩm Chàng Trai 200? Phạm Nguyên Kiếm Doanh Thu Ổn Định Từ Lập Trình Website. Rất nhiều người cũng đã từng cho rằng chàng trai trẻ vì may mắn mới có được thành công như vậy ở độ tuổi GenZ. Ngày càng nhiều người chọn Lập Trình làm con đường khởi nghiệp cho mình. Thế nhưng, không phải ai cũng có được thành công, nhất là với những người trẻ. Thế nên số những IT GenZ thành công chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sinh năm 200?, thành công với công việc của một IT khiến Phạm Nguyên được rất nhiều người ngưỡng mộ, không giấu được sự bất ngờ. Ở tuổi 10x, chàng trai Hà Nội đang có trong tay thành công mà không phải ai cũng có được. Phạm Nguyên sinh sống và học tập tại quê hương Gia Lai. Anh hiện đang là học sinh, vừa học vừa theo đuổi con đường kiếm tiền từ Lập Trình Web. Chia sẻ với báo chí, Phạm Nguyên cho biết anh đam mê lập trình từ đầu năm 2019. Ngôn ngữ lập trình chủ yếu là về PHP. Hiếu nh

Bắt đầu với con đường Lập Trình còn mới mẻ nhưng Phạm Nguyên đã thành công với mảng này và có nhiều sản phẩm Chàng Trai 200? Phạm Nguyên Kiếm Doanh Thu Ổn Định Từ Lập Trình Website. Rất nhiều người cũng đã từng cho rằng chàng trai trẻ vì may mắn mới có được thành công như vậy ở độ tuổi GenZ.

Ngày càng nhiều người chọn Lập Trình làm con đường khởi nghiệp cho mình. Thế nhưng, không phải ai cũng có được thành công, nhất là với những người trẻ. Thế nên số những IT GenZ thành công chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sinh năm 200?, thành công với công việc của một IT khiến Phạm Nguyên được rất nhiều người ngưỡng mộ, không giấu được sự bất ngờ. Ở tuổi 10x, chàng trai Hà Nội đang có trong tay thành công mà không phải ai cũng có được.

Phạm Nguyên sinh sống và học tập tại quê hương Gia Lai. Anh hiện đang là học sinh, vừa học vừa theo đuổi con đường kiếm tiền từ Lập Trình Web.

Chia sẻ với báo chí, Phạm Nguyên cho biết anh đam mê lập trình từ đầu năm 2019. Ngôn ngữ lập trình chủ yếu là về PHP. Hiếu nhận thấy tiềm năng về lập trình từ chính đam mê của mình.

Chia sẻ về ước mơ cũng như mục tiêu trong thời gian tới, Phạm Nguyên cho biết sẽ cố gắng ra trường với tấm bằng tốt và phát triển ngành đam mê của mình. Nếu phù hợp có thể cậu sẽ thử sức thêm ở những lĩnh vực mới.